Tønder Kommune iværksætter ambitiøst tiltag for at fremme erhvervsuddannelser med fest og handleplan

Foto: Tønder kommune.
dato

Stor satsning på erhvervsuddannelser i Tønder Kommune med ny handleplan og hyldestarrangement

Tønder Kommune tager et markant initiativ for at imødekomme det stigende behov for faglært arbejdskraft. Kommunen er opmærksom på en bekymrende tendens med faldende tilslutning til erhvervsuddannelserne i 2022 og 2023 og iværksætter derfor en flerstrenget handleplan. Denne omfatter tiltag som brobygning mellem skoler og erhvervsuddannelser, styrket vejledning, ekstra praktikpladser og virksomhedsbesøg med det formål at øge tilslutningen og opnå en højere grad af kvalificeret arbejdskraft.

Som led i indsatsen arrangeres "Fest for Fremtidens Faglærte" den 14. maj 2024 på ECCO Conference Centre i Tønder. Med musik, underholdning, og prisuddeling er formålet at fejre erhvervsuddannelserne og skabe fokus på faglig stolthed. Inspirationen til festen kommer fra lignende succesfulde tiltag i Sønderborg og Esbjerg og er skabt i et tæt samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Arrangementet har opnået bred opbakning lokalt med støtte fra Erhvervsrådet, Håndværkerforeningen og Handelsstandsforeningen i Tønder Kommune. Dette partnerskab forstærker budskabet og engagementet i at sikre en solid og kvalificeret fremtidig arbejdsstyrke.

Under arrangementet uddeler Tønder Kommune priser til "Årets Lærling/Elev 2023" og "Årets Læreplads i Tønder Kommune 2023". Disse priser er en anerkendelse af faglig dygtighed, dedikation og innovative læringsmiljøer, og har til formål at motivere såvel elever som virksomheder til at yde deres bedste.

Med det gratis arrangement håber kommunen at motivere lokale virksomheder til at indstille kandidater til prisuddelingen og deltage i festlighederne. Interesserede bedes tilmelde sig inden den 29. april 2024, hvor yderligere information kan findes på https://www.toender.dk/ffff. Tønder Kommune ser frem til at fejre og understøtte erhvervsuddannelserne sammen med lokalsamfundet.

https://www.toender.dk/din-kommune/nyheder-og-presse/nyheder-og-pressemeddelelser/fremtidens-faglaerte-fejres-i-tonder-13803132/

Kilde: Tønder Kommune