Nyheder fra Løgumkloster

9 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Løgumkloster og omegn

Job tilbydes:
Reservedeleekspedient søges til M.Poulsen/Løma
Grundet travlhed, søges en 37 t reservedeleekspedient til vores reservedele afd. Om Os: M.Poulsen/Løma Maskinforretning er en forretning bestående af 4 ben Værksted Butik Reservedel Salg Vores omdrejningspunkt er maskiner i alle former og størrelser. Vi servicerer alt lige fra den lokale landmand til den store entreprenør. Forretningen er opbygget af tillid, sammenhold og kvalitet, både kollegaer imellem og ud til vores kunder og leverandører. Om Jobbet: I reservedeles afdelingen vil du møde alle former for maskiner og reservedele dertil. Derfor er det umuligt at have det hele i hovedet, derfor består meget af arbejdet af kommunikation med vores montører og leverandører for at du har den rigtige reservedel første gang. Vi er et team, og løfter i folk. Din hverdag i reservedele afdelingen, vil ikke være ens hver dag og du vil have rig mulighed for at udvikle dig Vores Ønsker Vores ønsker til vores nye reservedele ekspedient er Gode it-kundskaber I stand til at læse reservedels tegning Løsningsorienteret Ordensats Gode sprogkundskaber – Tysk og engelsk Gerne erfaring inde fra maskinbranchen – er en fordel Vi tilbyder En arbejdsplads med humør Rig mulighed for faglig udvikling Overenskomst HK inkl. Sundhedsordning God løn efter kompetencer Start hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette.    Informationer: Skulle denne annonce have fanget din interesse bedes du sende en ansøgning samt CV til Trine Nielsen på tnn@m-poulsen.com eller kontakt på tlf. 2752 6017.   Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt og med yderst diskretion. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=8d194c1f)
M. Poulsen/Løma ApS
Indrykket 24. maj på JobNet
Job tilbydes:
Pædagog til Botilbud Hasselvej 1A
Sætter du pris på at være udendørs, være fysisk aktiv og ved du hvordan man bruger naturen i det pædagogiske arbejde?  Så har vi måske dit drømmejob.Botibud Hasselvej 1A er et §108 tilbud med 5 borgere, der er meget forskellige både i alder og i forhold til den støtte, deres funktionsnedsættelse kræver.Fællesnævneren for dem er, at de har svært ved at færdes ude blandt andre og derfor er der brug for både aktivitet, støtte og guidning 1:1 i forskelligt omfang.På sigt skal tilbuddet kunne rumme 12 borgere, så du bliver en del af en spændende udviklingsproces.Hvem er viVi er på nuværende tidspunkt 15 medarbejdere med forskellige uddannelsesbaggrunde, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedshjælper og en fagkoordinator. Derudover ligger Hasselvej 1A på samme område som fire andre botilbud og et aktivitets- og samværstilbud. Tilbuddet er omkranset af skov og grønne arealer.Nysgerrig efter mere info om osDine daglige arbejdsopgaverDine vagter på Hasselvej 1A vil veksle mellem pædagogiske opgaver og relationelt arbejde med én eller to af husets borgere.Du indgår i et team, hvor du i samarbejde med dine teamkollegaer skal tilrettelægge den socialpædagogiske indsats – herunder hvordan naturen kan tænkes ind i en struktureret hverdag for en borger der ikke har noget sprog, men som har brug for fysisk aktivitet, leg og sanseoplevelser.Du får mulighed for at deltage i relevante kursusforløb og afdelingen får supervision.Du skal deltage i personalemøde én gang om måneden, hvor du skal bidrage med inputs til faglig dialog og daglig drift. Derudover er der planlagt teammøder og sat tid af til administrativt arbejde. Jobbet kræver, at dukan formulere dig skriftligt og omsætte daglige observationer til pædagogisk dokumentationhar stærke relationelle kompetencer og er bevidst om, at ansvaret for relationen er medarbejderenser tydelig og nærværende i samspillet med borgeren,  har begge ben på jorden og kan udstråle autoritet, når det kræveskan hjælpe Hasselvej 1A´s borgere med at fastholde en stramt struktureret hverdag for at hindre udadrettet adfærdanerkender vigtigheden af at skabe indhold i hverdagen og værdi for borgere, der har svært ved selv at give udtryk for deres behovkan tage ansvar, arbejde selvstændigt og indgå i et tværfagligt samarbejde.Arbejdet med komplekse problemstillinger og borgere med forskellige diagnoser stiller høje krav til faglighed og robust personlighed. Derfor er det en fordel at have kendskab til udviklingshæmning samt viden om adfærd og psykiske problemstillinger.Vi forventer at duer uddannet pædagog eller har erfaring med målgruppenhar viden om inddragelse af naturen i det pædagogiske arbejdehar lyst til at være udendørs og fysisk aktiv sammen med borgerenvil fremme dine egne kompetencer for at kunne være med til at løse kerneopgavenhar kendskab til IT på brugerniveauhar kørekort til personbil.Vi tilbyderet afvekslende job i en dynamisk og udviklingsorienteret organisationet grundigt Introduktionsforløb, som blandet andet indeholder dét antal følvagter der er brug for, så du føler dig klædt på til opgaverne hos den enkelte borgermentorordning hvor du bliver tilknyttet en erfaren kollegaet uddannelsesprogram som indeholder relevante kursersupervisionen arbejdsplads med primært aften- og rådighedsvagter, da tilbuddet er døgndækketen fleksibel arbejdsplanaltid mulighed for sparring med 2-3 andre kollegaer i huset i hverdag/ -og aftenvagt.  Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte Marianne Styrk, leder på Hasselvej 1A, tlf. 29 43 24 94. Vi vurderer løbende ansøgningerne, og opslaget tages ned, når den rette kollega dukker op.Ansættelsesstart er efter aftale, og løn og ansættelse er i henhold til gældende overenskomst og indgåede lokale aftaler. Vi gør opmærksom på, at vi indhenter straffeattest, inden du bliver ansat. Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket. Du modtager en kvittering for ansøgningen, men vær opmærksom på, at kvitteringen og en eventuel invitation til samtale kan ende i dit spamfilter.
Tønder Kommune
Indrykket 24. maj på JobNet
Job tilbydes:
Områdeleder for hjemmeplejen og træning
Kan du lede et team af nogle af Danmarks mest succesfulde ledere? Så søger vi en områdeleder til hjemmepleje og træning.Tønder Kommune blev i 2021 kåret som den tredje bedste hjemmepleje i Danmark, og vores træningsafdeling er den femtebedste i landet, til at få startet genoptræning efter sygehusophold. Det er ikke kommet af sig selv, men igennem et stærkt fokus på opgaven og dedikerede og motiverede ledere og medarbejdere.Det er dem, vi gerne vil have dig til at lede. Med respekt for deres resultater, faglige og menneskelige indsigt, men også med en parathed til at udfordre og at blive udfordret. Det er aldrig kedeligt og du vil fra dag ét i jobbet, mærke det dybe engagement og lysten til at lykkes, som rummes blandt ledere og medarbejdere.Du skal også bidrage ind i et team af områdeledere, konsulenter og fagchef, som arbejder på tværs af vores kompetenceområder, udfordrer og hjælper hinanden til helhedens bedste. Der er et stærkt fokus på borgerens liv og hvordan vi understøtter borgernes ønsker bedst muligt.En ny organisering og et nyt tankesæt, giver helt nye og spændende muligheder for synergier mellem folkesundhed, forebyggelse, kultur og fritidsområdet og det nære civilsamfund.Du bliver leder for ca. 350 motiverede og kompetente medarbejdere, fordelt på fem hjemmepleje- og rehabiliteringsteams, samt en træningsafdeling, hvor du skalvidereudvikle vores rehabiliteringsmodel, sammen med myndighedsafdelingen og de medarbejdere som arbejder med forebyggelsevære med til at omforme BUM - modellen og tænkningen, til en mere borgercentreret og forløbsbaseret modelmedvirke til at udvikle vores arbejde med sundhedslovens krav og mulighederindgå i et ledelsesteam, som koordinerer og prioriterer den strategiske udvikling og samskabelse, både internt i forvaltningen og eksternt i kommunenbidrage med viden og ideer til vores fortsatte udvikling.Vi forventer,  at dumåske ikke har kommunal ledererfaring, men du har erfaring med ledelse i en større og kompleks organisation. Det kan være en fordel med kendskab til området, men ingen betingelsehar erfaring med ledelse af ledereer tillidsskabende, kan facilitere, guide og udfordre dine lederehar lederuddannelse på diplomniveau eller lignendeer en konstruktiv samarbejdspartner, både i forhold til andre fagområder og i forhold til vores MED organisationhar både seriøsitet og humorvil Tønder Kommune, og vil være med til at fortsætte den udvikling vi er i gang med.Kort om fagchefområdet Pleje og OmsorgI Pleje og Omsorg er vi ca. 1.150 medarbejdere, fordelt på fagområderne SOSU, træning, sygepleje, administration og ledelse.Vi er organiseret på omkring 20 forskellige lokationer i kommunen, som rummer hjemmepleje og sygepleje, plejehjem, træning, rehabilitering, korttidscentre, myndighed, administration og ledelse. Der er en række konsulenter i organisationen. To af disse arbejder med forskellige udviklingstiltag og resten med faglig udvikling og kvalitet.Vi er i gang med en proces, hvor der skal sættes yderligere fokus på samskabelse mellem fagligheder og teamtænkning i ledelse. Målet er, at borgerne får større indflydelse og bedre mulighed for at forme deres liv, trods sundhedsmæssige udfordringer.Vi tænker, at vi i særlig grad skal lykkes med integration i sundhedsklynger, undersøge og skabe Rehabilitering 3.0, mens vi bliver gode til vers. 2.0. Etablere boligtyper og miljøer, som sætter borgernes behov for aktivitet, nærhed og tryghed i centrum.I og med at vi kommet tættere på sundheds-, kultur og fritidsafdelingen, er der en lang række synergier, som vi skal opbygge med dem.Ansøgning og kontaktHar du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte fagchef Pleje og Omsorg Torben Lindbæk-Larsen, tlf. 21 84 80 38 eller e-mail torlin@toender.dk.Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 17. juni og 2. samtalerunde den 24. juni 2022.Se vores organisationsdiagramLæs om vores levereglerSe siden "Den røde tråd"Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket. Du modtager en kvittering for ansøgningen, men vær opmærksom på, at kvitteringen og en eventuel invitation til samtale kan ende i dit spamfilter.
Tønder Kommune
Indrykket 25. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk