Agerskovhallen inviterer til borgermøde om miljø og infrastruktur i Tønder Kommune

Foto: Tønder kommune.
dato

Borgermøde i Agerskovhallen vil fokusere på miljøspørgsmål og anlægsudvidelse

Agerskovhallen danner rammen om et vigtigt borgermøde mandag den 18. marts 2024 fra kl. 16.30 til 18.00. Det er en unik chance for borgerne i Tønder Kommune til at blive opdateret og engageret i vigtige lokale miljø- og infrastrukturspørgsmål.

Arrangementet skydes i gang kl. 16.30 med en velkomst af formanden for Teknik- og Miljøudvalget. Kort efter, kl. 16.40, vil Rambøll Consulting holde et oplæg om PFAS i spildevandsslam, et emne, der er blevet stadigt mere relevant og bekymrende på det seneste.

Fra kl. 17.00 vil repræsentanter fra Marius Pedersen A/S præsentere planerne om udvidelsen af anlægget på Vestagervej, et projekt der forventes at påvirke både lokalinfrastrukturen og den lokale beskæftigelse.

Kl. 17.20 er det tid til Tønder Forsyning ved John Pies Christensen, der vil give indblik i de seneste udviklinger og fremtidige planer inden for forsyningsservices i kommunen.

Mødet tillader tid til en spørgerunde fra kl. 17.35, hvor deltagere får mulighed for at stille spørgsmål og engagere sig direkte med oplægsholderne og udvalget. Til sidst vil formanden for Teknik- og Miljøudvalget afslutte mødet kl. 17.55 med en afrunding af de vigtigste pointer og takker.

For at gøre arrangementet så behageligt som muligt, vil der blive serveret kaffe, te og kage for deltagerne. Interesserede borgere opfordres til at tilmelde sig senest den 15. marts 2024 ved at kontakte direktionssekretær Anne Mette Horst via e-mail amho3@toender.dk.

Agerskovhallens borgermøde repræsenterer en vigtig platform for åben dialog mellem Tønder Kommunes borgere og kommunens beslutningstagere, og det byder på en fremragende lejlighed til at blive informeret og hørt om aktuelle lokale udfordringer.

https://www.toender.dk/din-kommune/nyheder-og-presse/nyheder-og-pressemeddelelser/borgermode-i-agerskovhallen-den-18-marts-2024/

Kilde: Tønder Kommune