Tønder Kommune tager skridt mod klimatilpasning med nyt regnvandsprojekt

Foto: Tønder kommune.
dato

Kommunalbestyrelsen i Tønder vedtager vigtigt tillæg til Spildevandsplanen

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 20. marts 2024 taget et vigtigt skridt fremad med vedtagelsen af tillæg 6 til den gældende Spildevandsplan. Dette tillæg åbner op for etableringen af et nyt regnvandsbassin ved Grønnevej samt anlæggelsen af en ny regnvandsledning med udløb i Kanal 96. Disse tiltag er designet til at håndtere regnvand fra vej-, tag- og overfladearealer i nærområdet.

Dette nye regnvandsbassin vil løse problemet med, at oplandsvandet i den nuværende situation ledes direkte og uden forsinkelse igennem en eksisterende regnvandsledning på Brdr. Hartmanns grund. Formålet med tillægget er at forbedre sikkerheden mod vand på terræn samt at optimere rensningen af udløbsvandet, før det ledes videre ud i det omkringliggende miljø.

Med dette tiltag tager Tønder Kommune ikke kun et vigtigt skridt i retning af at beskytte sin infrastruktur og borgerne mod oversvømmelser. Kommunen øger ligeledes indsatsen for et renere miljø ved at forbedre kvaliteten af det vand, der udløber i de lokale vandområder. Det vidner om en proaktiv og miljøbevidst tilgang til håndteringen af spildevand og regnvand i kommunen.

Indbyggere og interessenter i Tønder Kommune kan forvente, at disse nye faciliteter vil gøre en markant forskel i håndteringen af regnvandsmængder, især under perioder med heftig nedbør. Dette er et vigtigt led i kommunens løbende arbejde med at tilpasse sig klimaændringer og sikre bæredygtig udvikling i området.

https://www.toender.dk/din-kommune/nyheder-og-presse/nyheder-og-pressemeddelelser/tillaeg-6-for-spildevandsplan-2018-2027-omhandlende-etablering-af-regnvandsbassin-i-tonder/

Kilde: Tønder Kommune