Tønder elever dykker ned i bæredygtig madlavning med unikt forløb

Foto: Tønder kommune.
dato

Tønder Kommunes 6. klasser får praktisk madkundskab med fokus på bæredygtighed og smagsoplevelser

Tønder Kommune lancerer et unikt undervisningsforløb for 6. klasse-elever, som strækker sig over to skoleår. Dette to-trins forløb, bestående af 'Grib Smagen' og 'Madspild', er designet til at give eleverne praktisk erfaring med madlavning, samtidig med at fokusere på bæredygtighed og smagens vigtighed.

'Madværkstedet Grib Smagen' er det første skridt i forløbet, hvor eleverne lærer om de fem grundsmage, tilsmagning og hvordan man opnår balance i smagen. Dette modulet giver eleverne en hands-on tilgang til madlavning, hvor de forlader klasselokalerne og træder ind i køkkenet.

Næste skoleår vil fokus flyttes til 'Madspild', et forløb der lægger vægt på den bæredygtige aspekt af madlavning. Både elever og lærere vil arbejde tæt sammen med Arla Fonden, hvis mål er at gøre eleverne bevidste om smagens betydning og vigtigheden af en bæredygtig tilgang til mad.

Den seneste 'Børn, Unge og Mad 2024' analyse understreger unge menneskers bevidsthed omkring miljø- og klimaansvar, hvor et signifikant antal udtrykker et ønske om at reducere madspild og øge forbruget af grøntsager i deres familier.

Projektet inkorporerer FN's verdensmål 12.3, som har til mål at halvere madspild på forbruger- og detailniveau inden 2030. Tønder Kommune tager aktiv del i dette globale mål, med deltagelse fra otte lokale folkeskoler.

Organisatorisk set dækker Madværkstedet fire lektioner og tilbyder fleksibilitet i forhold til lokation, idet de kan afholdes på både skoler og på madskolen Højergård i Højer. Eleverne vil arbejde i madhold og til sidst tilberede en buffet, som de selv spiser af. Arla Fondens eksperter vil lede undervisningen med assistance fra klassens lærer.

Arla Fonden har siden 2014 arbejdet målrettet med at fremme bedre og mere bæredygtige madvaner blandt børn og unge. Disse Madværksteder er blot ét blandt flere initiativer Fondet har iværksat for at nå dette mål.

https://www.toender.dk/din-kommune/nyheder-og-presse/nyheder-og-pressemeddelelser/tonder-kommune-og-arla-fonden-samarbejder-om-madvaerksteder-for-skoleelever-13805240/

Kilde: Tønder Kommune