Dialogmøder fremmer samarbejde mellem kommunen og lokale virksomheder i Tønder

Foto: Tønder kommune.
dato

Dialogmøder vinder frem i Tønder Kommune som en bro mellem lokale erhvervsdrivende og kommunen

Lasse Thomsen, ejer af Thomsen Tømrerforretning, deltog for første gang i et dialogmøde i december 2023 og deler nu sin positive erfaring. Han fremhæver, hvordan disse møder har været afgørende for at styrke forbindelsen mellem hans virksomhed og kommunen. Som selvstændig siden 2021, ser Lasse en stor værdi i disse dialogmøder for at forbedre netværk og information om vigtige emner.

Dialogmøderne, som er et samarbejde mellem Tønder Kommune og lokale håndværker- og entreprenørforeninger, er designet til at styrke netværk mellem lokale virksomheder og samtidig give opdaterede informationer om ny lovgivning og aktuelle emner som klimaændringer og affaldshåndtering. Et vigtigt fokus for de kommende møder i foråret er nye regler vedrørende bygge- og anlægsaffald. Disse møder er planlagt til at finde sted i Skærbæk d. 29. april, Toftlund d. 6. maj og Tønder d. 13. maj, med et opsamlingsmøde i Løgumkloster d. 13. juni, hvor temaet vil være genbrug og genanvendelse af byggematerialer.

Erhvervskoordinator Gitte Frank Andresen og formanden for Tønder Håndværkerforening, Kurt Bucka, understreger begge mødernes betydning for at skabe netværk og fremme samarbejde lokalt. Det netværksskabende aspekt fremhæves især som en nøglefaktor i at understøtte de lokale virksomheders vækst og tilpasning til nye udfordringer.

Med 12 lokale foreninger, som repræsenterer håndværkere og entreprenører i Tønder Kommune, er dialogmøderne blevet en central platform for udveksling af viden og erfaringer. Erhvervsdrivende opfordres til at kontakte Erhvervskoordinator Gitte Frank Andresen for at få mere information og tilmelde sig de kommende møder.

https://www.toender.dk/din-kommune/nyheder-og-presse/nyheder-og-pressemeddelelser/netvaerk-og-ny-viden-dialogmoder-styrker-samarbejdet-mellem-kommune-og-lokale-erhverv-13797016/

Kilde: Tønder Kommune